Δράσεις της «ΕΥΘΥΤΑ» στα σχολεία της Ρόδου
Εκδηλώσεις

Δράσεις της «ΕΥΘΥΤΑ» στα σχολεία της Ρόδου

Η «ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» συνεχίζει δυναμικά την εκπαίδευση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που υλοποιούνται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα της πρόληψης και αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ. Από τις 19 Ιανουαρίου 2024 μέχρι τέλος Φεβρουαρίου […]