Τουρισμός
Τουρισμός

Τι αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος για τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού

Στον καταλυτικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο τουρισμός στην κατεύθυνση ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας αναφέρεται η Έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με την οποία, η ταχύτητα με την οποία θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την επιτάχυνση των εμβολιασμών όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. […]