Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Υπ. Δικαιοσύνης
Ρόδος

Επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου προς τον Υπ. Δικαιοσύνης

Επιστολή του ΔΣΡ προς τον υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με την λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Δυνάμει της από Αθήνα 4.12.2020, και με αριθμό πρωτ. 58513οικ Απόφασής σας, με θέμα «Αναστολή εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: ΨΤ96Ω-ΗΩ9, αποφασίσθηκε η αναστολή των εργασιών του Κτηματολογίου Ρόδου για […]