Περιφέρεια

Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας καθώς και Γραφεία Κλιματικής Ουδετερότητας συστήνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Οι προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, κυρίαρχο στοιχείο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενσωματώνει ξεχωριστή Διεύθυνση Παρακολούθησης Φέρουσας Ικανότητας  καθώς και Γραφεία Κλιματικής Ουδετερότητας απαντώντας εμπράκτως στη μεγάλη πρόκληση και στα διακυβεύματα, στην εποχή της κλιματικής κρίσης την οποίαν διανύουμε. […]