Ετικέτα: Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου