Ετικέτα: Δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ρόδου στις 19 Νοεμβρίου