Ο Δήμος Ρόδου κατέγραψε 449 δημοτικά κτήρια για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία
Δήμος

Ο Δήμος Ρόδου κατέγραψε 449 δημοτικά κτήρια για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των δημοτικών κτηρίων, καθώς και το πέρασμά τους σε ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου, με την αρωγή του κ. Γιώργου Τριάντου, αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Οργάνωσης. Συνολικά καταγράφτηκαν 449 ακίνητα (γραφεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, βιβλιοθήκες, πνευματικά κέντρα, αθλητικούς χώρους, κα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες […]

Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία
Δήμος

Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ρόδου, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και σε συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΔΟΠ) Δήμου Ρόδου, συμμετέχει στην προσπάθεια καταγραφής των δημοτικών κτηρίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και την καταχώρησή τους σε πλατφόρμα που ανέπτυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2021. Ο κ. […]