Δημιουργία αθλητικού πάρκου στη Φολέγανδρο
Περιφέρεια

Δημιουργία αθλητικού πάρκου στη Φολέγανδρο

Εκκινούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία Αθλητικού Πάρκου στη Φολέγανδρο, με το έργο να βρίσκεται στο στάδιο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του. Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 07-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της […]