Δήμος Ρόδου : Τέσσερις νέους αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Α.Καμπουράκης
Δήμος

Δήμος Ρόδου : Τέσσερις νέους αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Α.Καμπουράκης

  Οι Αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν, είναι οι εξής: Βασίλης Μανέττας : Αντιδήμαρχος Ακίνητης Περιουσίας – Κτηματολογίου και Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου Ιωάννης Καμπούρης  Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Τσαμπίκα Κιαχαγιά Μαγίογλου Αντιδήμαρχος Διοικητικής Εξυπηρέτησης  Πολίτη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας. Γιώργος Πατσάης Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου