ανακύκλωση ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Δυναμική ενίσχυση ανακύκλωσης μέσω συνεργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μία ιδιαίτερα μεγάλη προμήθεια μεγάλων και μικρότερων γωνιών ανακύκλωσης προετοιμάζει ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, που θα κατανεμηθούν στους Δήμους-μέλη μέσω προγραμματικών συμβάσεων Τη συμμετοχή του στην πρόταση, που θα υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά, αποφάσισε ομόφωνα, υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Μυκόνου. Στο πλαίσιο των […]