Χατζημάρκος Γιώργος
Περιφέρεια

Μήλος: Χρηματοδότηση για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων από την Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Με το ποσό των 544.000,00 ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου Προγραμματικές συμβάσεις για τη συντήρηση των Δημοτικών Σχολείων Μήλου και Αδάμαντα και του Δημοτικού Σταδίου Μήλου Στην έγκριση σύναψης δύο Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου συνολικού […]