Δωδεκάνησα

Μαρία Καμμά: Το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Μικρά Νησιά

Η Δήμαρχος της Τήλου Μαρία Καμμά-Αλιφέρη,  γράφει για την νησιωτικότητα, τα μικρά νησιά της ελληνικής επικράτειας και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κατά την άποψη μου, ο πιο γοητευτικός θεσμός του πολιτεύματός μας. Είναι ο θεσμός που έχει άμεση σχέση και καθημερινή επαφή με τον άνθρωπο, με τα επιτεύγματα των κοινωνιών […]