Δήμος

Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης: Όποιος σπέρνει ανέμους…

Δήλωση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη: Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω οφειλών, ο Μιχάλης Κορδίνας, πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων και μέλος της παράταξης «Με Δύναμη για τη Ρόδο» με επικεφαλής τον Αντώνη Καμπουράκη. […]