Ετικέτα: Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Κάλλιστου Διακογεωργίου για τα έργα της Β΄Φάσης του Φράγματος Γαδουρά