Ετικέτα: Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  Μανώλης Κουτουλάκης.