Περιφέρεια

Γιώργος Λεονταρίτης: «Εκσυγχρονίζουμε το θεσμό της Περιφέρειας Δίνουμε περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης στους υπαλλήλους»

Από το γραφείο τύπου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γιώργου Ε. Λεονταρίτη εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: Με την πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ο οποίος παρά τις αλλαγές που έχουν υπάρξει σε ανθρώπινο δυναμικό δεν είχε προσαρμοστεί ποτέ στις σημερινές ανάγκες του θεσμού – αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες προς τους […]