Περιφέρεια

Κατεπείγον αίτημα Γ. Χατζημάρκου – Α. Καμπουράκη, κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου, Ατταβύρου και Λινδίων του Δήμου Ρόδου, σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Έκτακτη σύγκληση στ’ Απόλλωνα του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας   Με κατεπείγον αίτημά τους, με Αριθ. Πρωτ. 98473/759, προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, ζητούν να κηρυχθούν σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ρόδου, για την αντιμετώπισης της […]