Δήμος Πολιτική

ΠΕΔ Νoτίου Αιγαίου: Συμπεράσματα, αποφάσεις και ψηφίσματα του τακτικού συνεδρίου

Το κείμενο συμπερασμάτων, αποφάσεων και ψηφισμάτων του Τακτικού Συνεδρίου της Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου με τίτλο «Δωδεκάνησα & Κυκλάδες με Αποφασιστικότητα, Τόλμη και Όραμα σχεδιάζουμε το Μέλλον μας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2022.   Οι αιρετοί εκπρόσωποι των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τριετή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, συγκεντρωθήκαμε το […]