Απομάκρυνση παλαιών τηλεφωνικών θαλάμων
Δήμος

Απομάκρυνση παλαιών τηλεφωνικών θαλάμων με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου και  του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σπύρου Σπυρόπουλου, ξεκίνησε η απομάκρυνση των παλιών τηλεφωνικών θαλάμων οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται. Οι θάλαμοι των καρτοτηλεφώνων που βρίσκονται πλέον σε αχρηστία και έφεραν φθορές, είναι εγκατεστημένοι σε διάφορα σημεία του κέντρου και σε γειτονιές της πόλης, […]