Απολογισμός δράσεων από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»
Ρόδος

Απολογισμός δράσεων από το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος»

Το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος», ως μία δομή με κύριο στόχο την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας συνεχίζει το έργο του, που αφορά τόσο στην υποστήριξη του έργου της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, όσο και σε άλλες ομάδες (γενικού πληθυσμού, εργαζομένων, ΚΑΠΗ, κ.λ.π.). Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών για τους μήνες Δεκέμβριο 2021 και Ιανουάριο 2022, πραγματοποιήθηκαν από τη […]