Δήμος

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Απολογισμός Έργου: Επισκευή Κτηρίου Λιμεναρχείου Και Διαμόρφωση Χώρων Κράτησης

Ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του το έργο που αφορά στην επισκευή του κτηρίου που στεγάζεται το Λιμεναρχείο Ρόδου. Το έργο με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση κτηρίου Λιμεναρχείου Ρόδου και Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου», χρηματοδοτήθηκε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατόπιν σχετικής έγκρισης της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και έπειτα από την […]