Περιφέρεια

Αποκατάσταση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου, δημόσιας δαπάνης 357.473,79€. Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», της β΄φάσης των έργων αποκατάστασης των δωμάτων και συντήρησης των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Πάτμου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,  Γιώργος Χατζημάρκος Το έργο, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 357.473,79 €, […]