Δήμος

Δράκος ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : Αποκατάσταση Παιδικού Σταθμού Κισθηνίου

Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Παιδικού Σταθμού Κισθηνίου», που αφορούσε σε ριζική αποκατάσταση του κτηρίου που παρουσίαζε δομικές φθορές, υγρασίες, αποσαθρώσεις υλικών και κουφωμάτων, απαρχαιωμένους χώρους υγιεινής κ.α. Ο σταθμός, λειτουργούσε από το 1988 έως το 2014, διακόπτοντας τη λειτουργία του εξαιτίας της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει. Σήμερα, υπό την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων […]