Ξεκίνησε το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»
Δήμος

Ξεκίνησε το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»

Ξεκίνησε την Πέμπτη 17 η Φεβρουαρίου 2022, το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Δημοτικού Σταδίου Ρόδου ΔΙΑΓΟΡΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο συμβασιοποιήθηκε στις τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες παντακόσια σαράντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (391.546,45€), έπειτα από την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού. Το έργο δρομολογήθηκε από τη δημοτική […]