Απάντηση του Προέδρου της ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Γιώργου Χαλκιδιού στον Μανώλη Σαρικά
Περιφέρεια

Απάντηση του Προέδρου της ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Γιώργου Χαλκιδιού στον Μανώλη Σαρικά

«Ο Μανώλης Σαρικάς, ως Γραμματέας της ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ, έχει την ευθύνη να φτιάξει το λάθος των Πρακτικών Εκτός αν πέρασε πλέον στο στάδιο των αυτοκαταγγελιών» Απάντηση του Προέδρου της ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ Γιώργου Χαλκιδιού στον Μανώλη Σαρικά: Δύο μέρες παρακολουθούμε το θέατρο των «καταγγελιών» του Γραμματέα της ΑΜΚΕ Γαληνός και Περιφερειακού Συμβούλου, Μανώλη Σαρικά. Δύο είναι […]