Ετικέτα: Απάντηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου