Δήμος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ο Κωστας Καρίκης με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Αντ. Καμπουράκη

Ως έμμισθος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Κωνσταντίνος Καρίκης σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη  Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:   Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Έχοντας υπόψη:   01. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της […]