Ετικέτα: Αναστάσιο Σπανό και τον Δημοτικό Σύμβουλο Σάββα Καραταπάνη.