ανακύκλωση ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου
Περιφέρεια

Δυναμική ενίσχυση ανακύκλωσης μέσω συνεργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μία ιδιαίτερα μεγάλη προμήθεια μεγάλων και μικρότερων γωνιών ανακύκλωσης προετοιμάζει ο ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου, που θα κατανεμηθούν στους Δήμους-μέλη μέσω προγραμματικών συμβάσεων Τη συμμετοχή του στην πρόταση, που θα υποβληθεί από τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την ενίσχυση της ανακύκλωσης στα νησιά, αποφάσισε ομόφωνα, υπογράφοντας σχετική προγραμματική σύμβαση ο Δήμος Μυκόνου. Στο πλαίσιο των […]

δήμαρχος Ρόδου
Δήμος

Δράσεις ανάπτυξης υποδομών χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων στον Δήμο Ρόδου

  Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EU.2018/851) για τους στόχους ανακύκλωσης των Αστικών Αποβλήτων μέχρι το 2035 (65%), σε συνδυασμό με τους στόχους του νέου εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων και των ανακυκλώσιμων (χαρτί/χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, 65% επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση) καθορίζουν τις άμεσες δράσεις για τα παραγόμενα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). […]