Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη
Παιδεία

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη

Τη χορήγηση πέντε κατά κανόνα υποτροφιών ανακοινώνει το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη. Απευθύνεται σε όσους κατάγονται από Κω ή Χάλκη και επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει: • Αίτηση • Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας • Αντίγραφο δημοτολογίου […]

Ίδρυμα-Λοχαγού-Φανουράκη.
Παιδεία

Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη: Προκήρυξη υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει , για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε κατά κανόνα υποτροφιών, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή  ερευνητικές  σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας έως 12 μηνών, σε νέους/ νέες που κατάγονται από Κώή Χάλκη, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και […]