Ο Δήμος Ρόδου κατέγραψε 449 δημοτικά κτήρια για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία

Ο Δήμος Ρόδου κατέγραψε 449 δημοτικά κτήρια για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία

23 Δεκεμβρίου 2021 NewsDesk 0

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των δημοτικών κτηρίων, καθώς και το πέρασμά τους σε ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου, […]

Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία

Ο Δήμος Ρόδου καταγράφει τα δημοτικά κτήρια, για να προωθήσει την προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα Άτομα με Αναπηρία

2 Νοεμβρίου 2021 NewsDesk 0

Ο Δήμος Ρόδου, μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και σε συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας (ΔΟΠ) Δήμου Ρόδου, συμμετέχει στην προσπάθεια καταγραφής των […]