Περιφέρεια

Δεύτερη ευκαιρία στον Δήμο Ρόδου δίνει ο Περιφερειάρχης, για υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη

Με επιστολή του στον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Γιώργος Χατζημάρκος επαναφέρει την σχετική πρόσκληση που είχε ανοίξει το 2022, αλλά η τότε δημοτική αρχή δεν ανταποκρίθηκε και δεν κατέθεσε πρόταση

Μια δεύτερη ευκαιρία στον Δήμο Ρόδου να εκπονήσει σχέδιο και να υποβάλει, προς χρηματοδότηση, πρόταση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) για την πόλη της Ρόδου, δίνει στη σημερινή δημοτική αρχή ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αποτελούν ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών αστικών περιοχών. Στο πλαίσιο των ΣΒΑΑ αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων που σκοπό έχουν να αναδείξουν και να ενισχύσουν τη συνοχή της οικονομίας, της πόλης, της κοινωνίας.

Με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, ο Περιφερειάρχης καλεί τον Δήμο Ρόδου, αφού εξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης, να προχωρήσει στην επιλογή περιοχής παρέμβασης και στην εκπόνηση σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ώστε μόλις βρεθούν πρόσθετοι πόροι στο  Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 – 2027, ή εγκριθεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης, να υπάρχει ετοιμότητα υποβολής ΣΒΑΑ από τον Δήμο Ρόδου.

Την εν λόγω πρόσκληση, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου είχε απευθύνει για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022. Ανταποκρίθηκαν θετικά και υπέβαλαν σχέδια Στρατηγικών τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία της αξιολόγησης, οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Κω και Καλύμνου, ενώ η τότε δημοτική αρχή της Ρόδου δεν πέτυχε τον στόχο της έγκαιρης κατάθεσης πρότασης χρηματοδότησης.

Με δεδομένο ότι η πόλη της Ρόδου αποτελεί το πυκνότερο οικιστικό κέντρο της Περιφέρειας, με εκτεταμένες αστικές συγκεντρώσεις, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος συζήτησε εκτενώς με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη το ζήτημα και η δέσμευση του Δημάρχου για άμεση κινητοποίηση στην κατεύθυνση σύνταξης φακέλου πρότασης, οδήγησε τον Περιφερειάρχη στην απόφαση να δώσει το πράσινο φως στον Δήμαρχο Ρόδου.

Η επαναφορά της πρόσκλησης από τον Περιφερειάρχη, δίνει την ευκαιρία στη νέα δημοτική αρχή της Ρόδου να καλύψει το κενό  και  να προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου που θα δώσει μια πνοή ανανέωσης και αναζωογόνησης, την οποία η πόλη της Ρόδου έχει μεγάλη ανάγκη.

Επισυνάπτεται η επιστολή που ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε στον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη.