0-02-05-08b41b2f6e2fe5d2e212d984fd6166f796bd4898d238ba4ec2d0b0ece87fec6a3003e81c3f5ab1-1170×878

Σε Κω και Κάλυμνο ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης