Δήμος

Ο Βάιος Καλοπήτας, Πρόεδρος στην «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047» ΑΕ του Δήμου Ρόδου

ΔΗΛΩΣΗ ΒΑΪΟΥ ΚΑΛΟΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047» ΑΕ

Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη για την τιμητική του πρόταση να αναλάβω την προεδρία του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047».

Η διαχείριση και υλοποίηση έργων αναπτυξιακής πνοής που θα οδηγήσουν στη Ρόδο του Αύριο, αποτελούν βασική μου προτεραιότητα όπως και όλων των στελεχών και συνεργατών του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

Με έμφαση στην εξωστρέφεια, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στις επενδύσεις, στο περιβάλλον και στην πράσινη ενέργεια, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στα αναπτυξιακά και σύγχρονα έργα, μαζί θα δημιουργήσουμε τη Ρόδο της επόμενης μέρας. Μαζί ξεκινήσαμε, Μαζί συνεχίζουμε, Μαζί πορευόμαστε.

Προχωράμε μπροστά.