Τουρισμός

Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου : Επιστολή προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ίδρυση στη Ρόδο Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας

Επιστολή της Ε.Ξ.Ρ. προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ίδρυση στη Ρόδο Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας (HOSPITALITY STUDIES, κατά το πρότυπο του Cornel University των ΗΠΑ) στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Προς Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ,

ΠΡΥΤΑΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ, Αξιότιμο κύριο Δημήτριο Παπαγεωργίου

Αξιότιμε Κύριε Πρύτανη, Κύριε Καθηγητά,

 

Γνωρίζω ότι ο ρόλος σας είναι κρίσιμος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της  αναπτυξιακής στρατηγικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ότι σε αυτή τη στρατηγική η αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αποτελούν προϋπόθεση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την  ευημερία τόσο του Πανεπιστημίου όσο και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επικοινωνώ μαζί σας,  ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, για να εκφράσω το  έντονο ενδιαφέρον μας για την ίδρυση στο νησί της Ρόδου Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας (HOSPITALITY STUDIES, κατά το πρότυπο του Cornel University των ΗΠΑ) στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Είναι ένα αίτημα το οποίο θεωρώ ότι εκφράζει τη βαθιά επιθυμία όχι μόνο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου αλλά και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας που προσδοκά ότι η ίδρυση ενός τέτοιου Τμήματος θα είναι προς όφελος τόσο του νησιού της Ρόδου, αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Είναι γνωστό ότι η Ρόδος από μόνη της αποτελεί ένα ζωντανό πεδίο στο οποίο ο τουρισμός καθημερινά γίνεται πράξη. Μαζί με τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο, η τεράστια τουριστική υποδομή κάνουν τη Ρόδο έναν ιδεώδη τόπο στον οποίο καθημερινά ο τουρισμός, ως οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό προϊόν, παράγεται, διαμορφώνεται, μετασχηματίζεται, εξελίσσεται, επηρεάζοντας τους λοιπούς τομείς και ταυτόχρονα επηρεαζόμενος από αυτούς.  Η ίδρυση του προτεινόμενου Τμήματος θα δώσει νέα πνοή στον τουρισμό, αναβαθμίζοντας κάθε πτυχή του  με το επιστημονικό υπόβαθρο των γνώσεων και των δεξιοτήτων – υπόβαθρο που τόσο έχει ανάγκη!

Οι προσδοκίες της κοινωνίας από την ίδρυση ενός τέτοιου Τμήματος με το κύρος και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι πολλαπλές.  Ξεκινούμε από τη βασική προϋπόθεση ότι η παιδεία, η επιστημονική γνώση και η έρευνα στον τουρισμό, αποτελούν στοιχεία απολύτως απαραίτητα σε ένα τουριστικό προορισμό όπως η Ρόδος. Την παιδεία αυτή επιζητούμε: Με την ίδρυση ενός Τμήματος Σπουδών Φιλοξενίας, προσδοκούμε ότι θα δημιουργηθεί ένα κύτταρο  εκπαίδευσης επιστημόνων εξοπλισμένων με βαθιές γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού στο νησί μας και οπωσδήποτε και πέραν αυτού.  Ευελπιστούμε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι αυτοί που θα προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τις πολιτικές που χρειάζονται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Θα είναι αυτοί που θα προσφέρουν τις γνώσεις τους στην εξισορρόπηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτισμικής και οικολογικής ισορροπίας, στην ανάδειξη της ταυτότητας του τουριστικού προορισμού, στον σχεδιασμό προγραμμάτων για την ανάπτυξη του τουρισμού με όλους τους όρους και τος προϋποθέσεις της σύγχρονης αντίληψης για τη βιωσιμότητα. Θα είναι αυτοί που θα ασχοληθούν με τη διοίκησης και το μάρκετινγκ στον τουρισμό και για την προώθηση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των επισκεπτών, των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Ταυτόχρονα είμαστε βέβαιοι ότι και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – το Πανεπιστήμιο μας – Θα ωφεληθεί πολλαπλώς. Η Ρόδος μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος προοπτική πρακτικής άσκησης σε μεγάλες και μικρές τουριστικές μονάδες, πρόσβαση στην τεράστια εμπειρία των τουριστικών επιχειρήσεων, δυνατότητες ενσωμάτωσης της θεωρητικής γνώσης και των δεξιοτήτων τους στην καθημερινή πρακτική του τουρισμού, μάθηση σε ένα περιβάλλον που ενισχύει την κατανόηση σε θέματα τουρισμού, επαφή με τις πρόσφατες τάσεις και τεχνολογίες στον τουρισμό. Επίσης μπορεί να προσφέρει μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες στους αποφοίτους του λόγω της υψηλής πυκνότητας τουριστικών επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πεδίο έρευνας, μελέτης και εμβάθυνσης σε θέματα τουρισμού για ακαδημαϊκούς και όχι μόνο λόγους.

Είμαστε βέβαιοι ότι το εγχείρημα είναι καθ’ όλα εφικτό. Τα τρία τμήματα που η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο επιβεβαιώνουν καθημερινά την αποδοχή και αναγνώριση της αξίας του Πανεπιστημίου από την τοπική κοινωνία. Πόσο μάλλον ένα νέο Τμήμα που είναι απόλυτα συμβατό με το κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι του νησιού. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η πόλη της Ρόδου θα το υποστηρίξει έμπρακτα με θέρμη. Ήδη άλλωστε έχουμε ώριμες  σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό τις οποίες θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας σε συνάντησή μας, όποτε εσείς θελήσετε.

Πιστεύοντας βαθιά στη διαλειτουργικότητα Πανεπιστημίου και τοπικής κοινωνίας, είμαι βέβαιος ότι το Τμήμα Σπουδών Φιλοξενίας, με εσάς ως ηγέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και με όλες τις δυνάμεις της  τοπικής κοινωνίας πλάι σας, θα πάρει σύντομα σάρκα και οστά.

Μαζί με τις ευχές μου για καλό Πάσχα,  εύχομαι προκοπή και δημιουργία στο δύσκολο έργο σας.

 

Με τιμή,

Ιωάννης Παπαβασιλείου                                Κωνσταντίνος Καλλιουδάκης

Πρόεδρος                                                          Γενικός