Δήμος

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Κώστας Χαλκιάς νέος Αναπληρωτής Δημάρχου

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ. Κώστας Χαλκιάς, είναι ο νέος Αναπληρωτής Δημάρχου με απόφαση του δημάρχου  Αλέξανδρου Κολιάδη.

Στην απόφαση αναφέρονται  τα εξής:

“Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Χαλκιά του Ιωάννη ως Αναπληρωτή Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του (Δημάρχου) . Β) Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Γ) Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας. Δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.