Ρόδος

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Παραμένει πρόεδρος ο Στέφανος Πορτσέλλη

Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου της 20ης Απριλίου 2024

 

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού συμβουλίου, Εκπροσώπων στις Ομοσπονδίες Π.Ο.Ε.Ο. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης) και Ο.Ε.Β.Ε.Δ. (Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Δωδεκανήσου) και μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών και Κυκλοφοριακής Αγωγής Δωδεκανήσου. Κατόπιν της Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα εκλέχθηκαν οι παρακάτω ως εξής:

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Πορτσέλλη Στέφανος              Πρόεδρος

Τόππος Νικόλαος                     Αντιπρόεδρος

Πεταυράκης Αντώνιος             Γεν. Γραμματέας

Λεβέντης Γεώργιος                  Ταμίας

Γρύλλης Νικόλαος                    Μέλος

 

Εκπρόσωποι – Αντιπρόσωποι στις Ομοσπονδίες Π.Ο.Ε.Ο. και Ο.Ε.Β.Ε.Δ.:

Πορτσέλλη Στέφανος

Πεταυράκης Αντώνιος               

Τόππος Νικόλαος              

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Οίκουτας Νεκτάριος                 Πρόεδρος

Κασέρης Μιχαήλ                       Μέλος

Μπαούρης Σάββας                   Μέλος               

 

 

εκ μέρους του Δ.Σ. Συλλόγου

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΠΟΡΤΣΕΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                                                       ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ