Περιφέρεια

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Απριλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 25 Απριλίου στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην Περιφέρεια και η εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου για υποστήριξη της διαμονής τους στην Αθήνα κατά την διάρκεια των θεραπειών τους, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου Νίκο Τσουκαλά.

Αναλυτικά στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την συμμετοχή της Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου στην Διεθνή Πρωτοβουλία για τους Ωκεανούς με τίτλο «EU Missions– Restore our Oceans & Waters» και λήψη απόφασης για την οικονομική στήριξη, από πλευράς Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των στόχων της Πρωτοβουλίας.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Π.Ν.Αι.

ΘΕΜΑ 3ο Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου για υποστήριξη της διαμονής τους στην Αθήνα κατά την διάρκεια των θεραπειών τους.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Κυκλάδων οικονομικού έτους 2024.
Εισηγητές: κ. Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων & κα. Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2024.
Εισηγητής: κ. Αντώνης Παπούλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση εκθέσεως αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου έτους 2023, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγήτρια: κα. Μαρία Ελευθερίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Κυκλάδων.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Χορήγησης Εξουσιοδότησης στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για την άσκηση καθηκόντων Αναθέτουσας Αρχής καθώς και Ορισμού Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της από 10-04-2024 υπογραφείσας Σύμβασης με τίτλο: «Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης και Οδοφωτισμού Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου Αρμοδιότητας ΠΝΑΙ», Αναδόχου «ΕΡΓΩΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Συμβατικής αξίας: 683.100,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης).
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λυμπερόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

ΘΕΜΑ 8ο Επικύρωση πρακτικών της 5ης/22-3-2024, 6ης/22-3-2024 και 7ης/22-3-2024 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ