7_Μαρία Καμμά, Δήμαρχος Τήλου και Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΑΦΝΗ