1_Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου