Δήμος

Πρόσληψη 41 υδρονομέων από τη ΔΕΥΑΡ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) εν όψει της έναρξης της αρδευτικής περιόδου 2024 προχωράει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ένα (41) ατόμων, στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου Ρόδου ως εξής:

1. Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ : 18 υδρονομείς

2. Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ : 5 υδρονομείς

3. Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ : 4 υδρονομείς

4. Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ : 3 υδρονομείς

5. Δ.Ε. Ατταβύρου : 4 υδρονομείς

6. Δ.Ε. Καμείρου : 3 υδρονομείς

7. Δ.Ε. Πεταλούδων : 4 υδρονομείς

Οι υδρονομείς θα κατανεμηθούν στις Κοινότητες σύμφωνα με τον πίνακα που αναφέρεται παραπάνω.

Η Αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1/5/2024 έως 31/10/2024.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΕΥΑΡ στα τηλέφωνα 2410 45343 και 22410 45344.