Περιφέρεια

Αύξηση χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην Ε.Ο Κως – Αεροδρόμιο

Αύξηση χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται στο διπλάσιο χρηματοδότησης της μελέτης για την κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην επαρχιακή οδό Κως-Αεροδρόμιο, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Μελέτη Βελτίωσης της Επαρχιακής Οδού Κως – Αεροδρόμιο», βάσει της οποίας η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, αυξάνεται κατά 495.193,76 € και πλέον διαμορφώνεται στις 895.193,76 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Οδική Ασφάλεια» του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Το έργο αφορά στην κατασκευή διαχωριστικής νησίδας στην Επαρχιακή οδό Κως – Αεροδρόμιο και εν γένει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας της εν λόγω οδού.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

– Στατικές Μελέτες

– Η/Μ Μελέτες

– Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

– Μελέτη Υδραυλικών Έργων

– Μελέτες Τοπογραφίας

– Γεωλογικές Μελέτες

– Γεωτεχνικές Μελέτες

– Φυτοτεχνικές Μελέτες –

– Περιβαλλοντικές Μελέτες

– ΣΑΥ – ΦΑY

– Τεύχη Δημοπράτησης

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2024.
Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.