Ρόδος

Φωτιά και ατσάλι στην άσκηση του στρατού στο πεδίο βολών Κατταβιάς από 8 έως 24 Απριλίου

1. Σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 95 ΑΔΤΕ, θα εκτελεστούν Βολές Βαρέων Όπλων ΠΖ και ΠΒ στις 8,10,14,15 και 16 Απρ 24, στο ΠΒ-Α «ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», όπως παρακάτω:

α. Είδος Βολών

Ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς

β. Μέγιστο Βέλος Τροχιάς

8.000 πόδια (ο εναέριος χώρος άνωθεν του πεδίου βολής).

γ. Χρονική Περίοδος Εκτέλεσης Βολών

Από 08:00 μέχρι 20:00.

δ. Όρια Ασφαλείας Πεδίου Βολής

35569Ν 27462 Ε

35574Ν 27521 Ε

35527Ν 27465 Ε

35526Ν 27524 Ε

2. Στην παραπάνω περιοχή είναι επικίνδυνη η παραμονή και διέλευση ανθρώπων, ζώων, οχημάτων, αλιέων, λεμβούχων, πλοίων και αεροσκαφών, τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες.

Από την 95η Ανωτέρα Διοίκηση

Ταγμάτων Εθνοφυλακής