Δήμος

Ρόδος: Διαγωνισμός για την υποστήριξη λειτουργίας των Ι. Π. Καλλιθέας και Κοιλάδας των πεταλούδων

Η Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία διακήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας των χώρων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας και η εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων και λοιπών ακινήτων του Δήμου Ρόδου.

Όπως αναφέρεται σχετικά το επίσημο άνοιγμα της νέας τουριστικής περιόδου για τη Ρόδο θα είναι στις 28 Μαρτίου ενώ μέχρι τα μέσα Απριλίου πρόκειται να έχει ανοίξει το σύνολο των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στις 365.500 ευρώ και διαιρείται σε τρία τμήματα:

– του πολιτιστικού μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας στο ποσό των 162.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης προϋπολογίζεται σε 7 μήνες (15/4/2024 – 15/11/2024) με πρόβλεψη παράτασης 2 μήνες.

Β) της κοιλάδας των πεταλούδων στο ποσό των 156.500 ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης προϋπολογίζεται σε 6 μήνες (15/4/2024 – 31/10/2024) με πρόβλεψη παράτασης 1 μήνα.

Γ) επιστασία στους χώρους του Ροδινιού, του Θέρμαι, του Αθλητικού κέντρου Καλλιπάτειρα στο ποσό των 47.000 ευρώ με  ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης προϋπολογίζεται σε 6 μήνες (15/4/2024 – 31/10/2024) με πρόβλεψη παράτασης 2 μήνες.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 15:00 μ.μ