Παραδίδεται σε χρήση το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου από τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια

Παραδίδεται σε χρήση το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου από τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου

Παραδίδεται σήμερα, 1 Μαρτίου, σε χρήση από τον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου το νέο κύτταρο στον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, όπως είχε ήδη ανακοινώσει εδώ και ένα μήνα ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο χώρος περιλαμβάνει μια λεκάνη απόθεσης 9 στρεμμάτων μεταξύ των 2 υφιστάμενων κυττάρων χωρητικότητας τουλάχιστον 345.041,68 m3 και διάρκειας ζωής συνολικά 3-4 χρόνια, και ξεκινά τη λειτουργία του σε χρόνο ρεκόρ, με κανόνες, με οργάνωση, με συμμόρφωση με την νομοθεσία και με συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Από την πρώτη ημέρα που παραλήφθηκε ο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου, πριν από ένα χρόνο, αποφασίστηκε όσο δύσκολη και αν ήταν σε επίπεδο διαχειριστικό, τεχνικό, εφαρμογής, αλλά η μόνη ορθή λύση ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος, να κλείσει ένας κορεσμένος και μη λειτουργικός σε όλα τα επίπεδα ΧΥΤΑ.

Δεκάδες στρέμματα με απορρίμματα χωρίς συμπίεση και επιχωμάτωση για μήνες, μηχανήματα έργου ακινητοποιημένα χωρίς στοιχειώδη συντήρηση, τάφροι και φρεάτια μπαζωμένα με απορρίμματα και φερτά υλικά που είχαν να καθαριστούν τουλάχιστον 10 χρόνια, κατεστραμμένες υποδομές, μηχανήματα όπως ο σπαστήρας, ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ εκτός μερικών ωρών, συσσωρευμένους όγκους ογκωδών αντικειμένων (όπως ηλεκτρικές συσκευές και στρώματα) στην είσοδο του ΧΥΤΑ, κατεστραμμένη εσωτερική οδοποιία και διαλυμένη περίφραξη, γεφυροπλάστιγγα, η οποία είχε χρόνια να συντηρηθεί και πιστοποιηθεί κ.ά πολλά, ήταν η κατάσταση του ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου, που ο δήμος Ρόδου παρέδωσε πριν από ένα χρόνο στον ΦοΔΣΑ.

Με άμεσες και επιτακτικές ενέργειες μέσα σε 8 μήνες κατασκευάστηκε το νέο κύτταρο, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και κανόνες, με στρώση υπόβασης, τεχνητό γεωλογικό φραγμό, γεωμεμβράνη, γεωύφασμα ώστε να δημιουργηθεί ένα στεγανό περίβλημα και να αποτραπεί διαρροή των ρύπων στο έδαφος και το υπόγειο νερό.
Κατασκευάστηκε δίκτυο διάτρητων και αδιάτρητων αγωγών για τη συλλογή και μεταφορά των στραγγισμάτων της νέας λεκάνης και έργων διαχείρισης ομβρίων με στόχο την ορθή συναρμογή υφιστάμενων και νέων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας.

Παράλληλα, έγιναν παρεμβάσεις στην εσωτερική οδοποιία, στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας του ΧΥΤΑ με καθαρισμούς των τάφρων περιμετρικά της λεκάνης, με έργα αντιπυρικής προστασίας και εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης ενώ έχει γίνει ολική επικάλυψη όλων των απορριμμάτων που υπήρχαν στα 2 κύτταρα (περισσότερα από 50 στρέμματα), συντήρηση της γεφυροπλάστιγγας και του συστήματος πυρόσβεσης, επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων έργου.