Πρόσκληση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2024 στο Παρίσι

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2024 στο Παρίσι

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2024 στο Παρίσι