Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ : Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ : Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ : Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.