Η Anosis Robotics Academy διοργάνωσε στη Ρόδο με επιτυχία τον Διαγωνισμό Ρομποτικής UML

Η Anosis Robotics Academy διοργάνωσε στη Ρόδο με επιτυχία τον Διαγωνισμό Ρομποτικής UML

Η Anosis Robotics Academy διοργάνωσε στη Ρόδο με επιτυχία τον Διαγωνισμό Ρομποτικής UML