“ΔΕΥΑΡ 5024” : Στο κλείσιμο 5.024 λακούβων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ

"ΔΕΥΑΡ 5024" : Στο κλείσιμο 5.024 λακούβων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ

“ΔΕΥΑΡ 5024” : Στο κλείσιμο 5.024 λακούβων θα προχωρήσει η ΔΕΥΑΡ