Χατζημάρκος στην ΠΕΔ ΝΑ: “Οι οριζόντιες πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τα ειδικά ζητήματα των νησιών”

Χατζημάρκος στην ΠΕΔ ΝΑ: “Οι οριζόντιες πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τα ειδικά ζητήματα των νησιών”

Χατζημάρκος στην ΠΕΔ ΝΑ: “Οι οριζόντιες πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν τα ειδικά ζητήματα των νησιών”